animation graphic


Dozowanie pyłu węglowego


  • Zasilanie palników w piecach do wypalania klinkieru w cementowniach. Podawanie pyłu do palnika głównego i do kalcynatora
  • Pomiar strumienia masy przez przepływomierz masowy MULTICOR działający na zasadzie pomiaru siły Coriolisa. Dokładność pomiaru 0,5 %.
  • Sterowanie wydajnością poprzez regulację prędkości poziomego podajnika celkowego MULTICELL
  • Bezpośrednie zasilanie transportu pneumatycznego pyłu
  • Bardzo dobra stałość dozowania pyłu zapewniająca stabilną i oszczędną pracę pieca.
  • Zakres wydajności do 40 t/h

  


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work