animation graphic


Dozowanie paliw alternatywnych


  • Zasilanie palników w piecach do wypalania klinkieru w cementowniach. Podawanie pyłu do palnika głównego i do kalcynatora
  • Oszczędność kosztów poprzez zastąpienie pyłu węglowego paliwami alternatywnymi w piecach do wypalania klinkieru
  • Pomiar strumienia masy paliwa przy pomocy taśmowej wagi dozującej (dokładność lepsza od 1%)
  • Regulacja wydajności poprzez sterowanie układem wybierania z magazynu lub ze zbiornika pośredniego
  • Pneumatyczny lub grawitacyjny transport paliwa do pieca lub kalcynatora
  • Zakres wydajności do 40 t/h
  • Stacje wyładunku z naczep transportowych z wbudowanymi układami wybierania materiału
  • Zakres wydajności 0,25-5 t/h
  • Parametry paliw: 0-50 mm, 0,1-0,8 t/m3
  • Zamknięty obieg materiału  
System dozowania paliw alternatywnych z wagą dozującą
umieszczoną bezpośrednio przy stanowisku wyładunku naczep oraz transportem pneumatycznym do pieca.
Waga taśmowa dozująca przystosowana do paliw alternatywnych
 
Struktura systemu dozowania paliw alternatywnych« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work