animation graphic


Inne systemy dozujące


Systemy dozowania materiałów o bardzo drobnej granulacji (mączki, pyły)
 

  • Zamknięty obieg materiału
  • Pomiar strumienia masy przy pomocy przepływomierzy masowych grawitacyjnych lub Coriolisa
  • Zastosowanie różnych organów dozujących w zależności od zakresu wydajności i rodzaju materiału (podajniki celkowe, podajniki ślimakowe, zasuwy walcowe)
  • Automatyczna kalibracja systemu dozowania z wykorzystaniem referencyjnej wagi zbiornikowej
  • Przykładowe zastosowania: dozowanie pyłów dymnicowych, dozowanie mączki surowcowej, dozowanie gipsu
 
System dozowania mączki z przepływomierzem MULTICOR
i zasuwą walcową  Systemy dozowania do wytłaczarek
  • Grawimetryczne dozowniki typu Mechatron w różnych wykonaniach w zależności od własności materiału
  • Przepływomierze masowe z pomiarem siły Coriolisa do granulatów
  • Wykonanie mechatroniczne urządzeń ze zintegrowanymi układami sterowania DISOCONT i napędami
  • Nadrzędny układ sterowania DISOCONT MASTER do sterowania nadrzędnego grupą urządzeń dozujących i pomiarowych
  • Komunikacja z wykorzystaniem magistrali przemysłowych Profibus, Modbus, DeviceNet, Interbus

 
 « powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work