animation graphic


Przepływomierz Multicor


Pomiar przepływu masy

Przepływomierz Multicor

Do bardzo dokładnych pomiarów przepływu materiałów sypkich lub granulatów stosowany jest przepływomierz oparty na wykorzystaniu siły Coriolisa.Zasada działania opiera się na wprowadzeniu strumienia materiału na specjalne luliste powierzchnie pomiarowe i wykorzystaniu proporcjonalności powstałej siły Coriolisa tylko od masy przepływającego materiału. Osiągana dzięki temu dokładność jest lepsza niż 0,5% wartości aktualnego przepływu. Dokładność pomiaru zależy od stałości parametrów badanego materiału. 

MULTICOR

 

S40

S80

S160

Wydajność

min. 0,5 t/h - max. 40 m3/h

(20 t/h)

min. 2 t/h - max. 80 m3/h

(60 t/h)

min. 6 t/h - max. 160 m3/h

(150 t/h)

Dokładność

± 0,5%

(± 1,0% 0,5t/h-2t/h)

± 0,5%

± 0,5%

(± 1,0% 6t/h-10t/h)

Zakres regulacji

1:10

Waga

180 kg

230 kg

275 kg

Temperatura otoczenia

-30oC +50oC

Temperatura materiału

max. 130oC

Ciężar usypowy

min. 0,3 t/m3

Uziarnienie

max. 5 mm

(wielkość pojedyńczego ziarna Ø 30mm)

max. 8mm

(wielkość pojedyńczego ziarna Ø 30mm)

Własności przepływowe

Swobodne do średnio płynących, nieklejące,proszki i granulaty« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work