animation graphic


Wagi kolejoweopis funkcjonalności programu (plik do pobrania)

instrukcja Wagmaster kolejowy (plik do pobrania)

Program Wagmaster w wersji kolejowej umożliwia ważenie statyczne i dynamiczne, łączenie zapisanych przejazdów w ważeniu dynamicznym z zapisanymi składami wagonów (podanymi numerami wagonów i innymi parametrami takich jak np. deklarowane wartości ciężarów, dostawcy, odbiorcy itp), rozliczenie ważeń na 5 sposobów, drukowanie raportów zestawień oraz bilansów, eksport / import danych z innych systemów.
 

Na ekranie ważenia można wybrać wariant statycznego (dla wagonów stojących nieruchomo na wadze) lub dynamicznego ważenia (dla przejeżdżających przez wagę).

Rodzaje rozliczeń:

  • 1. pierwsze ważenie - wagon jest ważony i zapamiętywany na liście wagonów po pierwszym ważeniu, gdzie oczekuje na drugie ważenie
  • 2. drugie ważenie - drugie ważenie z cyklu (pierwsze ważenie - drugie ważenie), netto wyliczane jest jako wartość bezwzględna różnicy pierwszego i drugiego ważenia
  • 3. ważenie tary - wagon jest ważony a wynik ważenia zapamiętywany jako jego tara.
  • 4. ważenie minus tara - drugie ważenie z cyklu (ważenie minus tara - ważenie tary), netto wyliczane jest jako różnica miedzy ważeniem wagonu a wcześniej zważoną jego tarą.
  • 5. ważenie minus tara deklarowana - wagon jest ważony a netto wyliczone jako różnica wyniku ważenia a wcześniej wprowadzona wartością tary deklarowanej („z belki")

Użytkownik ma możliwość rozliczania całego składu, lub dowolnego wagonu lub grupy wagonów w wybranym składzie. W tym samym składzie można rozliczyć wagony niezależnie od innych (można zastosować różne rodzaje rozliczeń)

opis funkcjonalności programu (plik do pobrania)

instrukcja Wagmaster kolejowy (plik do pobrania)« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work