animation graphic


Wagi samochodoweinstrukcja Wagmaster samochodowy (plik do pobrania)


wersja demonstracyjna programu (plik do pobrania)

Razem z urządzeniami ważącymi dostarczane może być oprogramowanie realizujące funkcje ważenia oraz rejestracji danych. Na podstawie zarejestrowanych transakcji ważenia obejmujących takie dane jak:

 • Rodzaj ważonego materiału
 • Dane dostawcy
 • Dane odbiorcy
 • Dane przewoźnika
 • itp.

  Możliwe jest:
 • Wyświetlanie i drukowanie zestawień oraz bilansów
 • Wystawianie dokumentów rozliczeniowych, faktur oraz rachunków
 • Wyświetlanie oraz drukowanie raportów kasowych, rejestrów VAT

  Oprogramowanie instalowane jest na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem Windows 95 / 98 / NT / XP / 2000 / Millenium.

  Oprogramowanie ma wbudowane specjalistyczne funkcje kontroli:
 • Rejestracja czasu aktywności systemu
 • Rejestracja czasu pracy poszczególnych operatorów
 • Automatyczna rejestracja zmian ciężaru na wadze
       (np. wykrywanie przejazdu pojazdu przez wagę samochodową)
 • Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi oraz sterującymi: sygnalizatory świetlne,
       szlabany, kolczatki
 • Współpraca z systemami identyfikacji takimi jak: czytniki kart magnetycznych,
       kodu kreskowego lub kart typu chip

  Oferujemy standardowe wersje oprogramowania w zależności od rodzaju zainstalowanej wagi:

  Dla wag samochodowych proponujemy:
 • System WAGMASTER
      :: rejestracja ważenia pojazdów
      :: rozliczenia wykonanej transakcji
      :: wystawienia faktur bądĹş rachunków itp.
      :: jeszcze lepsze uszczelnienie kontroli przepływu towarów
      :: możliwość automatycznego ważenia
      :: jednoczesne wykonywanie kilku operacji   Standardowe wersje systemów wagowych mogą być uzupełniane o nowe funkcje uwzględniające potrzeby naszych klientów.
  Dla klientów o szczególnych wymaganiach dostarczane jest oprogramowanie specjalizowane. Założenia działania systemu są ustalane wspólnie z naszymi klientami i dopracowywane na etapie uruchomienia systemu.

  Zdalny serwis oprogramowania:
  Wszędzie gdzie jest to technicznie możliwe (linia telefoniczna) oferujemy jako opcję możliwość prowadzenia przez naszą firmę zdalnego serwisu za pomocą modemu oraz standardowych pakietów oprogramowania (np. PC-Anywhere, Carbon Copy).

  Gorąca linia - tylko dla użytkowników posiadających ważne umowy serwisowe.


  wersja demonstracyjna programu (plik do pobrania)

  instrukcja Wagmaster samochodowy (plik do pobrania)


  « powrót

  wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

  © 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

  we make processes work