animation graphic


Wagi zbiornikowe


Wagi zbiornikowe firmy Schenck Process dostarczane są z czujnikami tensometrycznymi serii VBB lub RTN w zależności od nośności wagi. Wszystkie dostarczane czujniki oferowane są z dodatkowymi łożyskowaniami elastomerowymi zapobiegającymi przenoszeniu drgań na czujniki. Dla czujników serii RTN oferujemy także specjalną serię łożyskowań VKN, która dodatkowo zapobiega działaniu sił skośnych i podnoszących na czujnik.

Zastosowanie:
  • Kontrola stanu zapełnienia
  • Naważanie porcji
  • Zestawienie mieszanin

Dane techniczne:

Zakresy ważenia: 100 - 500000 kg
Sposób zabudowy:zbiornik podparty na trzech lub czterech czujnikach, zabezpieczony przed siłami poprzecznymi
Dokładność ważenia:klasa III wg GUM, do rozliczeń handlowych


Karty katalogowe systemów pomiarowo-sterujących stosowanych do wag zbiornikowych:

DISOMAT Satus
(ważenie / Ang)
DISOMAT Opus (ważenie i sterowanie naważaniem)
DISOMAT Tersus
(ważenie i sterowanie naważaniem / Ang)
DISOBOX (ważenie / Ang)

UWAGA!! Istnieje możliwość podłączenia każdego sterownika wagowego do nadrzędnych układów PLC (wyjście analogowe, łącze szeregowe, Profibus, Modbus, DeviceNet) sterujących procesem technologicznym.


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work