animation graphic


Wymagania programowe


Aplikacje firmy SchenckProcess pracują pod kontrolą systemów Windows (dowolna wersja) z bazami danych dobranych zależnie od rozmiaru projektu lub będącymi w posiadaniu Klienta. Aktualnie programy współpracują z następującymi serwisami bazodanowymi: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle.

Programy współpracują z różnymi urządzeniami technicznymi: sterownikami wagowymi, czytnikami (programatorami) kart, sterownikami świateł i szlabanów, modemami bezprzewodowymi. Ich dobór uzależniony jest od znalezienia optymalnego rozwązania dla konkretnego projektu.

Programy współpracują z zewnętrznymi systemami obsługującymi przedsiębiorstwa: ERP, SAP oraz innymi już wdrożonymi lub będącymi na etapie planowania. Współpraca obejmuje import, eksport oraz uzupełnienie danych o rezultaty procesu ważenia lub innej obróbki programowej.

Każdy system programowy oparty jest o szczegółowe ustalenia z Klientem mające na celu jak najlepsze dopasowanie do aktualnych i przyszłych wymagań.


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work