animation graphic


Układ dozowania dodatków - dozowanie reduktora chromu


Układy dozowania dodatków

Dozowanie reduktora chromu w instalacjach produkcji/uzdatniania cementu.

W związku z regulacjami które zaczęły obowiązywać w unii europejskiej wszyscy producenci cementu w Polsce (i nie tylko) są zobowiązani do uzyskania cementu w którym zawartość chromu VI w produkcie końcowym nie przekracza 0,0002%.

W Polsce do czerwca 2009 obowiązują przepisy przejściowe które określają maksymalną zawartość cementu jedynie w cemencie workowanym, po tym terminie jesteśmy zobowiązani, identycznie jak w Unii Europejskiej, do stosowania przepisów mówiących o utrzymaniu odpowiedniego poziomu chromu we wszystkich rodzajach produkowanego cementu.


Zakłady które posiadają w produkowanym cemencie zbyt dużą ilość wspomnianego chromu zostały zmuszone do stosowania reduktorów chromu, popularnie nazywanego sulfatem, który może być związkiem siarczanu żelaza (FeSO4) jednowodnym (tzw. monohydrat) lub wielowodnym (np. pięciowodny) występującym w postaci proszkowej lub też granulatu. Występujące odmiany sulfatu uzupełniają tzw. mieszanki (np. z mielonym kamieniem wapiennym) oraz odchramiacze płynne.

Firma Schenck Process, jako doświadczony producent układów dozowania, od samego początku posiadała doskonałe rozwiązania technologiczne (sprawdzone w wielu dziedzinach przemysłu m.in. w przemyśle ciężkim, chemicznym, farmaceutycznym) zapewniające włączenie ww. reduktora w proces technologiczny. Podstawowym elementem, sercem systemu dozującego, są dozowniki grawimetryczne serii Mechatron działające na zasadzie pomiaru i dozowania z ubytkiem masy. Dozowniki Mechatron posiadają odmiany pozwalające na dozowanie dodatków o różnym przedziale wydajności, są dopasowane do specyficznych właściwości dozowanego produktu poprzez dobór zarówno elementów wykonawczych (śruba dozująca, spirala dozująca lub rynna wibracyjna) jak i konstrukcji dozownika: elastyczny winylowy stożek z układem oklepywania lub stożek ze stali nierdzewnej z mieszadłem spulchniającym oraz zbiornik pośredni ze stali nierdzewnej.

Prosta konstrukcja urządzenia zapewnia bezobsługową eksploatację oraz umożliwia łatwe czyszczenie i dostęp serwisowy.
 

Doświadczenie zdobywane przez dekady pozwoliło firmie Schenck Process na kompleksowe podejście do tematu i zastosowanie rozwiązań kompletnych tzw. instalacji  „Pod-klucz", zawierających wszelkie niezbędne elementy instalacji odchramiania.  Firma Schenck Process wykorzystała tu zarówno bogate doświadczenie w podawaniu wszelkich materiałów masowych, posiadaną technologię oraz posiadane urządzenia używane w procesie odchramiania na etapach: rozładunku materiałów, magazynowania, transportu i wreszcie dozowania w proporcjach określonych przez technologię i z pożądaną dokładnością.

Firma Schenck Process korzysta tu z zaplecza wszystkich firm wchodzących w skład Grupy Schenck Process, także firmy Redler oraz Stock.


Kompleksowe instalacje proponowane przez naszą firmę, obejmują w swoim zakresie wszelkie aspekty niezbędne do realizacji zadania: prace projektowe koncepcyjne, technologiczne, budowlane, wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach; prace budowlane i montażowe, uruchomienie i testy instalacji oraz dokumentację powykonawczą i niezbędne szkolenia pracowników.


Poszczególne rozwiązania technologiczne są zależne od infrastruktury zakładowej Klienta oraz preferowane rozwiązania. Technologia produkcji cementu wymusza zastosowanie sulfatu w kliku możliwych lokalizacjach: wydział pakowni (cement paczkowany), jako wsad do młyna cementu (w zależności od nadawy klinkieru który jest nośnikiem chromu), jako dodatek do cementu za młynem (na przenośniki transportowe do silosów) lub do końcowego etapu produkcji - na stacji załadunku cementu na samochody lub wagony.


 

Każde z ww. rozwiązań posiada wady i zalety które należy analizować indywidualnie w zależności od: zawartości chromu w złożach, infrastruktury zakładu, ilości posiadanych młynów cementu, taśm transportowych, silosów, stacji załadunku czy wreszcie od preferowanego rodzaju siarczanu żelazowego. Wybór rozwiązania może być dokonany podczas etapu projektu koncepcyjnego bądź podczas wspólnych analiz i rozmów prowadzonych z Klientem.


W zależności od koncepcji firma Schenck Process posiada niezastąpioną wiedzę na temat rozładunku sulfatu (cysterny, stacji big-bag itp.), przechowywania (silosy magazynowe) oraz wybierania, transportu siarczanu żelazowego (układy transportu pneumatycznego bądź mechanicznego) oraz dozowania za pomocą urządzeń dozujących Mechatron we wskazanym miejscu procesu produkcyjnego.

 


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work