animation graphic


Systemy dozowania dla procesów produkcji tworzyw sztucznych i masterbatch

Systemy dozowania  dla procesów produkcji tworzyw sztucznych i masterbatch'a

Tworzywa sztuczne - jakie to proste

Tworzywa sztuczne stosowane dzisiaj wymagają coraz bardziej skomplikowanych standardów. W zależności od danej aplikacji i zastosowania oraz w celu uzyskania standardów o wysokiej jakości danego produktu odmiany  tworzyw sztucznych ze stosowanymi dodatkami uszlachetniającymi tworzą całą gamę odmiennych wyrobów takich jak PE, PP, PA, ABS czy SAN.  

Proces mieszania następuje podczas fazy topnienia która charakteryzuje się dużą lepkością I jest możliwy do zrealizowania przy zastosowaniu odpowiednio skoordynowanych urządzeń mieszających.

Krótkoterminowa jakość dozowania jest na ten przykład krytycznym czynnikiem dla extruderów, które pracują z prędkościami rzędu 1200 rpm.
Biorąc to wszystko pod uwagę dochodzimy do wniosku że procesy wytwarzania tworzyw sztucznych wymagają rozwiązań wysoce elastycznych zwłaszcza dla procesów mieszania i dozowania składników.

Schenck Process jako firma od dekad dostarczająca pojedyncze urządzenia dozującej wykorzystywane na różnych etapach produkcji zdecydowała wykorzystać swoje bogate doświadczenie ( procesy technologiczne związane  z rozładunkiem, magazynowaniem, transportem, dozowaniem i mieszaniem półproduktów) i zdecydowała się na ruch w kierunku dostarczania rozwiązań pakietowych. Poprzez takie rozwiązania rozumiemy całościową obsługę danego procesu lub jego wycinka, w postaci pakietu "pod-klucz", w skład którego wchodzą zarówno prace inżynierskie dotyczące technologii produkcji (Basic Engineering), prace projektowe (projekty technologiczne, budowlane, wykonawcze dla wszystkich niezbędnych branż produkcyjnych) oraz prace związane ze wszystkimi kolejnymi etapami realizacji zadania a więc roboty budowlane, wykonawcze, rozruchowe i testy eksploatacyjne przed oddaniem do ruchu ciągłego.


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work