animation graphic


Systemy dozowania paliw alternatywnych i biomasy


Instalacje dozowania paliw alternatywnych i biomasy.

Schenck Process jest producentem kompletnych rozwiązań ( instalacje pod-klucz ) związanych z rozładunkiem, magazynowaniem,  przetwarzaniem, segregacją i wreszcie transportem oraz dozowaniem paliw alternatywnych do różnych procesów produkcyjnych. 

Rodzaje przetwarzanych paliw alternatywnych to zarówno paliwa stałe takie jak mieszanki papieru , plastiku, gumy, folii, materiałów: tzw RDF, SRF, PASr (Paliwa Alternatywne Rozdrobnione), PASi (Paliwa Alternatywne impregnowane), opony, opony rozdrobnione, osady kanalizacyjne, szlam oczyszczalni (sewage sludge), Biosolids, mączka zwierzęca i kostna (animal meal, MBM), Biomasa oraz paliwa płynne np. SLF .

Schenck Process jest producentem większości urządzeń stosowanych przy kompletowaniu linii dozowania paliw alternatywnych (włącznie z firmami należącymi do Schenck Process Group - Redler, Stock, Fairfield, TEDO) dzięki czemu zapewniamy doskonałe przygotowanie technologii (obróbki, magazynowania, transportu i dozowania), kompatybilność urządzeń oraz łatwy dostęp do zaplecza technicznego i serwisowego.

W jednej z naszych europejskich lokacji (Czechy) znajduje się Centrum Kompetencji Paliw Alternatywnych odpowiedzialne za inżyniering oraz rozwiązania technologiczne i sprzętowe. Centrum Kompetencji skupia także zakład produkcyjny urządzeń dozujących i do paliw oraz Test Centre czyli Centrum  Testów  na którym znajdują się urządzenia dozujące paliwa alternatywne. Pole testowe poza funkcją związaną z testowaniem nowych technologii lub nowych rodzajów paliw alternatywnych zapewnia naszym klientom możliwość zobaczenia i sprawdzenia  naszych urządzeń także z paliwem docelowym które ma być używane w instalacji docelowej ! Kolejną możliwością jest wypożyczenie urządzeń dozujących paliwa  alternatywne do zakładu Klienta.

Do podstawowych elementów typowej aplikacji dozowania paliw alternatywnych stałych należą:

 • stacje rozładunku materiałów  BRU
 • rozdrabniacze bali tzw. Shredder
 • instalacje magazynowe: hale wyposażone w instalacje PPOŻ, systemy aspiracji, alarmowe, próbkowanie
 • układy magazynujące: suwnice w układzie pełnej automatyki z matrycą składowiska, pamięcią czasową kolejnych warstw, możliwością selekcji itp.,  układy zasypowe tzw.
 • urządzenia rozładunku z hali: zbiorniki pośrednie (kolektory) z układem mieszania i wybierania
 • urządzenia obróbki paliw alternatywnych: przesiewacze nadgabarytów, separatory magnetyczne, rozdrabniacze
 • urządzenia transportowe: przenośniki zgrzebłowe Redler, taśmociągi rurowe, taśmociągi, przenośniki ślimakowe, przenośniki zgrzebłowe en-mass, przenośniki kieszeniowe, zasuwy odcinające, zasuwy dwudrożne, mieszadła, urządzenia wybierające ze zbiorników
 • urządzenia transportu pneumatycznego: dmuchawy, rurociągi wraz z projektem, iniektory, podajniki celkowe z przedmuchem wewnętrznym o dużej wydajności wolumetrycznej (IDMS)
 • urządzenia dozujące w wersji ATEX: Multiflex oraz systemy dozowania Multidos
 • urządzenia odpowietrzania (filtry workowe)
 • urządzenia uzdatniania powietrza (Airbox, osuszacze adsorpcyjne, chłodnice)
 • engineering technologii, wytyczne konstruowania silosów i zbiorników pośrednich, wytyczne układów pneumatycznych oraz instalacji rozładunku silosów
Dostarczanie paliw alternatywnych w technologii produkcji cementu obejmuje dozowanie paliw na różnych etapach procesu technologicznego m.in.: palniki główne piecy obrotowych, wlot do pieca obrotowego (zimny koniec), palniki prekaclcynatora, wieża prekalcynatora, komora spalania.

« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work