animation graphic


CLYDE – Systemy Transportu Pneumatycznego


 JAKIE SĄ GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TECHNOLOGIĘ TRANSPORTU?


TRANSPORT MECHANICZNY VS PNEUMATYCZNY

Mechaniczny - Zalety

Pneumatyczny - zalety

 

Wydajny na długie dystanse

Małe zużycie energii (kWh)

Może transportować różne materiały

Standard w produkcji przemysłowej

Elastyczność

Łatwość rozbudowy i modyfikacji trasy rurociągów

Pozwala na zwiększenie efektywności planowania zakładu produkcyjnego

Niewielka liczba ruchomych elementów

Małe ryzyko awarii

Wysoka niezawodność i dostępność (cykl pracy)

Zredukowane koszty obsługi

Niewielka ilość części zamiennych

Niewielka prędkość powietrza redukuje zużycie

Przyjazne dla środowiska i operatora

Całkowicie zamknięta konstrukcja - brak wycieków i pylenia

W pełni zautomatyzowany proces

Ekonomiczne rozwiązanie dla odległości poniżej 500 m

 

Mechaniczny - Wady

Pneumatyczny - wady

 

Mało elastyczny do projektowania

Wysoki koszt rozbudowy lub wprowadzania zmian

Wyższy nakład na instalację

Ograniczenia w projektowaniu trasy

Wpływ na ostateczny kształt zakładu i budynków

Ruchome części

Większe zużycie mechaniczne

Wysoka awaryjność

Konieczność regularnej i zaawansowanej obsługi oraz serwisowania

Większa ilość części zamiennych

Podatne na wycieki i pylenie

Zwiększone ryzyko zapłonu i wybuchu

 

Duże zużycie energii dla dużych odległości

Zwiększenie wysokości zasypu

Nie nadaje się dla wszystkich rodzajów materiału

 


 

TYPOWE APLIKACJE TRANSPORTU I WTRYSKU (DOZOWANIA, PODAWANIA)

Typowe przykłady transportu w fazie Dense:

 

Przykłady technologii wtrysku (dozowania, podawania):

 

Niskoenergetyczny transport pyłów łatwo płynących i granulatów

Transport z niską prędkością materiałów ścieralnych oraz delikatnych produktów

Transport wysokociśnieniowy (do 40bar)

Transport wysokotemperaturowy

Transport na duże odległości

 

Transport i obróbka węgla do zbiorników/cyklonów

Transport i podawanie surowców do zbiorników procesowych, cyklonów

Dozowanie Paliw Alternatywnych

Podawanie wysokociśnieniowe (do 40bar)

Podawanie wysokotemperaturowe

 

 

Zakres dostaw

Technologia, Mechanika, Elektryka i Sterowanie

Dostawa urządzeń lub wykonanie „pod klucz"

Szerokie doświadczenie CLYDE

 Baza 10,000 transportowanych materiałów m.in.:

-  Drobnych proszki tlenku proszki, Ground Illmenite, Zeolit

-  Ścieralna ruda żelaza, Pet Coke

-  delikatne detergenty, katalizatory

 Zróżnicowane systemy transport pneumatycznego:

 -  Przepustowość od  2kg do  600 t/h

-  Odległości od  3m  do  2.5 kilometrów i więcej

-   Dokładność podawania lepsza od ±1.0%


TYPOWA APLIKACJA Z TRANSPORTEM PNEUMATYCZNYM

 

DOSKONAŁY RODZAJ TRANSPORTU DLA PRZEMYSŁU O DUŻYCH WYMAGANIACH SANITARNYCH!

 

 

 

TRANSPORT W FAZIE DENSE - POMPY CIŚNIENIOWE


Najlepsza technologia dla zastosowań wymagających:

•       Dużych wydajności

•       Dłuższych dystansów

•       Najniższego zużycia energii

•       Minimalnej obsługi i konserwacji

 

 


TECHNOLOGIE WTRYSKU (PODAWANIA)•       Technologia odpowiednia dla podawania ciągłego,
 kontrolowanego, dozowania o dużej dokładności

•      Wtrysk (podawanie) do procesów z ciśnieniem 


 
 

 « powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work