animation graphic


Instalacja dozowania osadów ściekowych w Heidelberg Górażdże Cement S.A.  

Schenck Process Polska Sp. z o.o. dostarczyła i uruchomiła na potrzeby Heidelberg Górażdże Cement S.A. system dozowania osadów ściekowych do pieca obrotowego. Technologia transportu pneumatycznego zastosowana dla tego typu materiału, została wykorzystana po raz pierwszy w Europie.


Zakres dostawy obejmował dwa ślimaki wybierające materiał z silosu, układ przygotowania powietrza transportowego, system sterowania PLC (zarówno hardware, jak i software) oraz dwa systemy dozujące RotoScrew produkcji Clyde Process, dedykowane do podawania wysuszonych osadów ściekowych do pieca obrotowego palnika nr 1 i 2. 

System RotoScrew jest całkowicie zamknięty, pyłoszczelny, przeznaczony do automatycznego i ciągłego dozowania materiału do palnika za pomocą sprężonego powietrza jako środka transportującego paliwo.

Zastosowana technologia RotoScrew stanowi nowy wymiar urządzeń w projektach związanych z transportem paliw do pieców obrotowych, mających zdolność do zwiększania ciśnienia dozowania, co ma bezpośredni wpływ  na redukcję emisji CO2 spalanych w palniku materiałów.


« powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work