animation graphic


PROFINET IO VPN 28020 modułu Fieldbus dostępny w elektronice ważącej Schenck Process  

Nowy komponent tworzy interfejs pomiędzy protokołem Fieldbus i Ethernet. Wykorzystywany jest w sterownikach wagowych typu DISOMAT, DISOCONT i INTECONT. W przyszłości, innowacja ta umożliwi przeprowadzanie komunikacji wykorzystywanej na zajmowanej powierzchni biurowej i  protokołu Fieldbus za pośrednictwem tej samej infrastruktury sieciowej. Stanowi to dla klienta znaczne korzyści: oszczędność kosztów oraz maksymalny poziom transparentności.

Firmy produkcyjne zwykle borykają się z problemami w zakresie komunikacji przemysłowej: podczas gdy tradycyjna komunikacja wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania biura odbywa się przy użyciu sieci Ethernet, wymiana informacji pomiędzy systemami automatyki i powiązanymi z nimi, zdecentralizowanymi urządzeniami wykorzystuje protokół Fieldbus. Korzystanie z dwóch, równoległych sieci jest nie tylko kosztowne, ale ma również negatywny wpływ na kwestię transparentności przedsiębiorstwa.

Rozwiązaniem jest zastosowanie PROFINET IO VPN 28020. Pomimo, że jest to tradycyjny protokół, PROFINET wykorzystuje te same połączenia co sieć biurowa. Tym samym kosztowna i czasochłonna zamiana staje się przeszłością. Protokół Fieldbus pozwala również na poprawę wewnętrznego monitoringu sieci, co w praktyce oznacza, że źródła błędów mogą być centralne identyfikowane .

PROFINET może być używany w dwóch różnych trybach: - PROFINET IO i PROFINET CBA. Protokół Fieldbus VPN 28090 jest przeznaczony do korzystania z PROFINET IO, a zatem do cyklicznego transferu danych pomiędzy magistralą nadrzędną a powiązanymi magistralami podrzędnymi. PROFINET IO jest dostępny w trzech, różnych klasach zgodności: A, B lub C, które różnią się pod względem szybkości transferu i bezpieczeństwa systemu. « powrót

wagi  | przenośniki zgrzebłowe  | dozowniki  | biomasa

© 2010 Schenck Process Polska | Polityka prywatności i plików Cookie

we make processes work